6. 1. 2014

Jak dále po pouti? :-)

ptáte se.
Ano, zapomněla jsem "podat" další instrukce.
Takže všem mým milým poutníkům - putování zašlete nejpozději 3 dny před vámi zapsaném datu zápočtu nebo zkoušky v systému Portál na osu.cz.
Zkouška či zápočet proběhne v krátké rozpravě nad Vašimi odpověďmi, případně malou diskusí :-)
Součástí zápočtu i zkoušky jsou odevzdané seminární práce, které bych také měla raději 3 dny předem.
Ti, kdo neputovali, nebudou mít o čem se mnou rozprávět; proběhne tedy klasická zkouška - písemný test a ústní zkoušení. Seminární práce samozřejmě rovněž platí.
Těším se na vás,
mp

Žádné komentáře: