26. 6. 2012

322

Takže jsme u konce hektických dnů. A zkoušení a zápočtů.
Dala jsem si tu práci a spočítala to. Kromě studentů u státnic jsem celkově "měla" 322 studentů. To znamená 322 prací, 322 různých seminárek, které musíte projít a přečíst. A vybavit si 322 "tváří".
Mám v té době e-mailové schránky přímo zavalené e-maily. Nestačím je někdy ani otevírat, natož číst a odpovídat. Nevím jak jiné mé kolegy vyučující, ale mne to hodně stresuje. A někdy se stává, že mi student či studentka napíše, že předevčírem psali email a nedočkali se odpovědi... Den má jen 24 hodin, ach jo.
Nebo třeba minulé úterý jsem měla dopoledne 25 studentů, skončila ve tři a už mě čekala várka dalších 20 studentů. Kamarád, který přišel na skok něco domluvit, mne zdržel asi půl hodiny. A pak mi volal, že chodbou slyšel hovor jedné studentky, že jsem kráva, která ještě nezačala... Kráva se od rána přitom nestihla jít ani vyčůrat :-)  Jo, vím, co se o některých vyučujících říká i co se říká o mně. Jsem praštěná, nespolehlivá, atd.... Pokud jsem poslala materiály k dějinám, nikdo vlastně nečekal, že to opravdu udělám. atd. Nebojte se, nám se obyčejně donese, co si studenti povídají.... 
Ne, nestěžuji si. Jen někdy přemýšlím, - smutně přemýšlím - o lidech a o tomto světě. O tom, za čím se všichni ženeme a honíme a proč.
A přiznám se, nechtěla bych být v dnešní době student, honící se za kredity a stávat se pomalu jen číslem.... v množství mnoha.
Bála bych se, že ztratím, že zapomenu na smysl....

16. 6. 2012

Mravoučná říkadla J.Vlastimíra Svobody z r. 1839

Našla jsem Mravoučná říkadla, v díle Školka. Vyučování malých dítek. Protože jsou úžasně nádherná, některá sem vypíšu na ukázku:

Poslušné dítky jsou krásné kvítky.
Kdo pořádku nemiluje, sám si škodu způsobuje.
Pozdravení zdvořilé bývá každému milé.
Kamením kdo hází, hanba ho provází.
V srdci hněv a zlost škodlivý je host!
Kdo se zlobí, svého zdraví, nenadále sám se zbaví.

Nikdy ohněm nehraj sobě, sic na škodu bude tobě.
Dítky, píti nemáte, jste-li právě uhřáté. Uhřátý kdo náhle pije, samý jed do sebe lije.
Nikdy nečiň co je zlého, neujdeť zlé trestu svého.
Nebuďte holčičky mlsavé kočičky. Nebuďte kloučkové mlsní kocourkové.
Čemu zvyknem za mladosti, težko odvyknem v starosti.
Co nezmáme, jíst nemáme.

Kdo jinému nadává, chuti k praní dodává.
Kdo jinému přezdívá, sám cti v těle nemívá.
Kdo na jiné rád žaluje, špatné srdce prozrazuje.
Co ti protivno samému, nikdy nečiň to druhému!
Každému se zalíbíš, učiníš-li, co slíbíš.

Lezení všetečné bývá nebezpečné.
Kdo zvířátkům ubližuje, špatné srdce ukazuje.
Z divoké radosti bývají žalosti.
Nezralé ovoce působí nemoce.
Kdo si dobře radit nedá, pak nadarmo pomoc hledá.

Kdo v jídle hltavý, škodí sobě na zdraví.
Neboj se strašidel nic, není těch strašidel víc.
Bázlivý se straší třeba hrncem s kaší.
Nerozumné radování obrací se v bědování.
Tomu jen se naučíš, v čem se často pocvičíš.

Kdo kořalku pívá, jed do sebe lívá.
Dejte dítky stáří čest, posměváčky čeká trest.
Pozoruj, kde ostrá věc, nebudeš bídný slepec.
Příznivý má přízeň, závistivý trýzeň.
Kdo jiným kazí radosti, sám si způsobí žalosti.


Co dodat?

15. 6. 2012

Svobodný čas

Marie Terezie.
Co nám způsobila?
Kvůli ní všichni musíme povinně do školy. Už žádná svoboda, ale něco, co se musí.
Kolikrát jsem to v životě nechápala. To, že někam musím, že si nemůžu dělat, co chci, že vlastně nejsem svobodná. Vždycky jsem to těžce nesla.
A mohla za to Mařka Terezka, ta divná paní z minulosti. Ta, která mi už jako dítěti vzala můj svobodný čas. A přitom ta, která údajně řekla, že jediné bohatství, které v životě máme, není právě nic jiného, než právě náš čas.
Jaký paradox...


Otázky osmnácté:
Co vše způsobily školské reformy Marie Terezie?
Co vše je s těmito reformami spojeno?
Co si myslíte, byla to hodná paní? :-)

14. 6. 2012

asociace a kázeň

A - další muž-ský na obzoru.
Ale, jak asi víte, s tímto mužem soucítím. Protože měl skvělé názory. Učení se a poznávání nového je založeno na asociaci. Tedy na představách, schopnosti přiřadit neznámé k již známému.
Jen jednu "vadu" měla jeho teorie -  učíme se jen na základě kázně. K asociaci, aby mi mozek pracoval, potřebuji klid a soustředění, tedy ukáznění se, tedy "Zucht".
Jeho následovníci si patrně všimli pouze tohoto a na asociaci zapomněli.
A tak na základě myšlenek tohoto pána se upevnilo konzervativní školství, bez svobody dítěte - žáka, i když bylo na svobodě založeno (asociace je přece vždy svobodná...)
A chudák aby se z toho v hrobě obracel.
Ale posléze mohl otáčky zmírnit - protože paradoxně se přece jen dočkal - na základě odporu k jeho systému, který jeho systémem vůbec nebyl, jen byl takto chápán, vzniká a šíří se celé alternativní školství.


Otázky sedmnácté:
Kterého to pána mám na mysli a co o něm a o jeho "učení se učení" víte?
Kdo je považován za zakladatele pedagogiky jako vědy?

13. 6. 2012

pánové a ženy

Vždy mne překvapovalo postavení žen a mužů ve výchově.
To přeci žena matka je tou, která o dítě a své děti pečuje, stará se o ně, krmí je, přebaluje, zahrnuje láskou, je příčinou či ne-příčinou prvotní vazby a důvěry...
V historii nám však do výchovy většinou kecají muži.
Jeden dokonce tvrdil, že gentlemana může vychovat jen gentleman a ženy vlastně ve výchově dětí - mužů - nemají co dělat.
Druhý zase dal své děti do nalezince, protože křičí, řvou a stojí hodně peněz. A žena může být hloupoučká, neb jen tak to je přirozené a přírodou dané.
Prostě je to tak - my ženy vychováváme, ale teorii tvoří muži.
Hrůza.
Ale nutno přiznat, že někteří byli na to, že to byli "jen" muži :-) docela dobří.
A že občas měli, kupodivu, i pravdu.


Otázky šestnácté: O kterých to pánech píšu a co o nich víte?

12. 6. 2012

pozoruhodný muž

Tak dnes si dáme Komenského.
Je to pán, který mne samotnou po léta fascinuje.
Všechno snad věděl... ať přijdete v pedagogice na cokoliv, a řeknete si juj, nejásejte, nejste první. On už o tom psal. K uzoufání.
Geniální běžec naděje, geniální muž, který svou genialitu zaplatil svým pocitem zodpovědnosti za celý svět. A úzkostí a strachem, že lidé: marné věci konají, po marných věcech touží, dokud na svou marnost nezajdou...
Málo jsou známa jeho slova: dej Bože, aby už bylo ráno a tma noci nepřetrvala i přes den (to necituji přesně, volně parafrázuji, ale tak nějak to je...)
Nebo další jeho nepříliš známá slova: Fascinace člověka je, když se spojuje Duch s Duchem, ve chvíli, kdy tvé oči pronikly očima mýma a vznítily v mém nitru požár...
Musel to být zvláštní, zajímavý, pozoruhodný muž...

Otázky patnácté?
Prosím, ujasněte si, kdy žil J. A. Komenský.
Prosím, znejte jeho stěžejní díla, a to nejen vyjmenovat, ale také o čem jsou.
Znejte jeho Obecnou poradu o nápravě věcí lidských aspoň tak, že budete vědět, co jsou ony věci lidské a jak je napravit a proč.
Co je v pojetí Komenského trojnost? A omnes, omnia, omnino? A jaké bylo jeho pojetí člověka z hlediska tří světel?
Vyhledejte a napište aspoň 5 jeho citací - vět...
A nezlobte se, že vás všechny těmi dějinami tak trápím, ale po tom co jsem slyšela u letošních státnic, a téměř to nepřežila, tak vám prostě jen tak "zadarmo" ten zápočet nedám... je to pro Vaše dobro :-)

11. 6. 2012

lidé zvonkoví

Lidé si pořád sní o lepším světě. A představují si ho různě. Někdo jako naprosto spravedlivý, kde všichni mají stejně všeho, jiní zase jinak...
Marta Kubišová kdysi zpívala píseň o "zemi zvonečků", kde žijí lidé zvonkoví, a když se stane neštěstí, na zvonky zazvoní... "zazvoní, když přijde čas, kde by mlčky stál každý z nás..."
Jsme také my zvonkoví lidé? Ti lidé, kteří nechodí lhostejně kolem těch druhých?
Filosofové, pedagogové, ti většinou takoví byli. A zvonili zvonky tím, že psali knihy (dívejte, dokonce se mi to rýmuje).

krásná představa

Otázky čtrnácté:
Sluneční stát, Utopia, Nové organon - kdo byli nautoři těchto "zvonkových" knih?
A byl jeden mnich, měl hodně knih a nevěděl co v nich. Jste na tom tak stejně? Víte, co v těch knihách bylo?
A ve kterém století se to teď pohybujeme? Co myslíte, už dojdem ke Komenskému?

10. 6. 2012

velikáni s hlavou

Mít hlavu dobře udělanou nebo stačí ji mít dobře naplněnou?
Odvěký spor moudrých mužů.
Mít mozek přeplněný vědomostmi a oplývat jimi, nebo jen vědět, kde ty vědomosti najít?
Trošku mne to vždy udivovalo, o čem ti mužští vlastně - a promiňte ten ruský výraz, protože ten se k tomu nejvíc hodí - měčtají.
Měčtať znamená přemýšlet. Někdy mi to připadá jako mekat, což je podle mne výstižné přirovnání.
Protože mne to mate - hlavu dobře udělanou mohu mít jen tehdy, když ji mám něčím naplněnou. A díky té naplněnosti přece vím, kde, co, proč a jak hledat...
Takže nevím, o co těm pánům středověkým myslitelům vlastně šlo. Že by o myšlenku, kterou tak nějak marně hledali?


Otázky třinácté:
O kterých to pánech hovořím?
Napovím: jmenují se příjmním na M, R a další R.
Napište prosím o nich a jejich názorech více než začáteční písmena jejich příjmení:-)

9. 6. 2012

Někam patřit

Potřebujeme někam patřit. Myslí se tím do určité skupiny lidí. Každý z nás potřebuje vědět, že není na tomto světě sám.
Potřebovali to lidé snad v každé době. Někdy patrně více, někdy méně, ale patřit "někam" nebo nepatřit nikam, v tom pocitu asi bude celkem i rozdíl.
Proč to tak rozebírám? Protože dějiny jsou ve velké míře také o tom, kam kteří lidé patří a jak je to ovlivní.
My dnes, my patříme kam? Jsme na světě sami, nebo jsme sounáležející s ostatními? A pokud ano, kdo jsou ti "naši" ostatní? Je to má rodina, nebo mí spolužáci, nebo mí přátelé, nebo mí známí, nebo mí kolegové z práce... kdo jsou pro mne ti, ke kterým patřím?


Otázky dvanácté:
Udělejme si pořádek také my v tom "patřit" někam. Ve středověku mnozí lidé patřili k určitým řádům. Víme k jakým? Víme, jaké řády byly a čím se vyznačovaly? Uděljete si pro sebe přehled těchto řádů (mám na mysli benediktíny, dominikány, františkány a další...)
 A pokračujeme dál: co znamnenalo patřit k jezuitským školám a co k bratrským?
A už se dnes přestanu ptát, protože pod tíhou těchto otázek nechci, abyste mne přiřadili k nebožtíkům:-) To bych fakt nerada.

8. 6. 2012

O rytířství

Tak si tak přemýšlím, jestli se mi v životě vůbec poštěstilo potkat nějakého rytíře.
Nemyslím rytíře v brnění, ale rytíře v srdci.
A myslím, že snad ani ne. Asi už vymřeli. Asi už nejsou. Nejen ti obrnění, ale i ti normálně lidští.
Nebo ne, ano, jsou, jen je občas už takto nevnímáne. A přece jen, teď si uvědomuji, několik jich znám....
A jem ráda, že jsem se s nimi potkala.


Otázky jedenácté:
Kdo to byli rytíři? Původně i posléze?
Jak si představujete chování rytíře? Znáte nějakého? Živého, současného? Jen brnění mu nasadit? :-)
Co patřilo (kromě toho brněnú) k základní rytířské výbavě?
Znáte píseň O Rolandovi? Pokud ne, prosím, najděte a napište, o čem je...

7. 6. 2012

Když se řekne...

Když se řekne dějiny, pětku nemá jediný. Tak takový slogan, parafráze na báseň z první třídy, mne napadá.
Snad dopadnete také tak.
Mohla bych dnes možná trochu odpočinkově. Třeba: znáte báseň Podkoní a žák? Nebo nějaké jiné středověké skladby, týkající se studií na tehdejších univerzitách?
Vzpomínám, kdysi jsme měli doma gramofonovou desku s nějakými takovými skladbami, středověkými popěvky a krátkými básněmi, vystihující onu dobu.
Jen si už tak docela přesně nepamatuji, co to vlastně bylo...
No jo, stárneme. Čas je neúprosný a maže stopy. I ty paměťové. A středověk byl dávno, dávno již tomu.
A kdo si to má všechno pamatovat?


Otázky desáté:
Která slavná česká kniha začíná slovy: Dávno, dávno již tomu?
Znáte nějaké jiné středověké písně a básně - popěvky, kromě zmiňovaného Podkoního a žáka?
Kdo napsal dílo Vita Caroli?
A co Jan Hus a školství a výchova?

6. 6. 2012

Homo sapiens

Tak už jste si udělali pořádek v některých pojmech?
Omlouvám se, že jsem byla včera tak vyděšená. 
Ale mějme jasno aspoň v tom základním. Určité období vždy bylo od někdy do někdy, něčím se lišilo od těch ostatních, a něco tam vždy platilo.
Teď to zní asi podivně, ale čas vše mění, i časy.... A v dějinách jdeme po stopách času a změn, které s sebou přináší. A nejdeme po těch stopách jen tak, nahodile a zbytečně, ale asi taky znáte to přísloví - historia magistra vitae. Historie je učitelkou života. A my se ji učíme znát hlavně proto, abychom dokázali pochopit zkušenost jiných a abychom se z toho dokázali trochu i poučit. A nehledali už nalezené a neobjevovali už objevené. Kdo nezná historii, je odsouzen k jejímu opakování - i se všemi chybami, které naši předci udělali.
A jen hlupáci se neumí poučit z vlastních chyb. A člověk přece není hlupák, je homo sapiens sapiens recens...

Otázky deváté:
Jaké znáte významné osobnosti z dějin pedagogiky v období středověku?
Můžete si sami pro sebe vytvořit jednoduchý přehled středověkého školství?
Jak asi vypadaly středověké učebnice?
Co byste se učili, kdybyste byli bývali studovali na nově založené Karlově univerzitě? A kdo by vás učil?Uveďte alespoň dvě konkrétní jména...

5. 6. 2012

Otázky ke státnicím

Byla jsem dnes zkoušet u státnic. Vás bakaláře našeho studia.
A přiznám se, hlavou mi zněla slova písně Tomáše Kluse: Za co, Pane Bože, za co...
A jestli za rok, dva budu zkoušet vás a vy budete vědět jen to, co jsem slyšela dnes (i když výjimky se našly taky), tak nevím....
hmmm.
Prosím vás, zrekapitulujme si prozatím: kdy byla antika, starověké Řecko a Řím, co byla kalokagathia, paidagogos, výchova ve Spartě a v Athénách, škola Platóna a Aristotela, gymnasion, palaestra, jaká byla náplň, a ctnosti... fůůů, a že Quintilianus nebyl Řek.
A pak od kdy do kdy byl středověk, a co je trivium a quadrivium, a rytířské ctnosti, a středověké školy. A u vzniku univerzit nejen vyjmenovat, ale také znát letopočty (hlavně tu našo Karlovou) a jaké existovaly fakulty - technická a vědecká to nebyla...
Pane jo...

Otázky osmé:
Pokuste se shrnout a udělat si vlastní přehled toho, co se kdy a jak vyučovalo (tedy náplň toho, co se studenti učili) - a to v období antiky a středověku.
Pokuste se o shrnutí rytířských ctností, a najděte další různá jiná vymezení. Co to bylo sedmero svobodných umění?
A zakládání univerzit - uveďte prvních 5 i s letopočty... a pokuste se je blíže popsat z hlediska fakult a možností získání titulů.
A pamatujte si: nebudete-li toto znát, budu vás chodit (pravidelně) v noci strašívat!

Čas

Tak zase mi utekl čas. Sedím si tak u počítače, píšu a pracuji a myslím na dnešní otázky, a najednou, jéje, už je zítřek. Omlouvám se...
Tak to je i s dějinami. Vždycky už to bylo včera a najednou je zítra. (Hlubokomyslná myšlenka, že jo).
Včera jsme ještě byli ve středověku a dnes již máme dobu moderní, - vlastně postmoderní. Už v tom názvu máme, že to bylo.
Někdy je mi strašně smutno z toho, že něco bylo, když bych si přála, aby to být nepřestalo.
Třeba školní léta, první třída, první školní den... dětství a vše s ním spojeno.
Už není.


Otázky tuším sedmé:
Jaké to bylo ve středověké škole? Vzpomínáte? Popište (případně můžete i nakreslit, jestli si troufáte).
Kdo napsal spis O učiteli?
Znáte nějaké jiné dílo tohoto filosofa či nějaký jeho citát, vztahující se k učiteli a ke škole?

4. 6. 2012

O učiteli

Učitel byl vždycky tak trochu problém.
Jaký by měl být, co by měl umět, co to znamená být dobrý učitel? To není jen otázka současná, ta trápila lidi odjakživa.
A nejen lidi, především žáky - děti.
A nejen děti, především pak učitele samotné.
O čem a proč a jaký smysl má moje - učitelova - práce?
Jsem vůbec k něčemu?
Odvěká otázka mudrců - mistrů - učitelů - paidagogů, tedy těch, kdo ukazují cestu.
Nebo ukazují, jen zlehounka doprovází...

Otázky šesté:
Odkud známe slovo paidagogos a kdo to byl?
Co znamená pojem dobro a krása a co o něm víte?
Co se vyučovalo ve starověkých řeckých státech? Jaká byla "struktura" výuky?
Které starověké školy znáte a co o nich víte?

2. 6. 2012

Sokratovy otázky

Prý stával na prostranství a lidé se mu vyhýbali, když ho zahlédli, protože je neustále obtěžoval svými otázkami. Takový filosof - podivín...
Možná radši někde stával a divně se tázal, než aby trpěl život prý s příšerně hádavou ženou Xantipou. A tak nebýt jí, přišel by svět možná o velkého filosofa.
Ale kdo ví, jak to bylo. Podle jiných zdrojů prý byla Xantipa naopak milá a hodná a všechny zlé řeči o ní jsou jen povídačky staré Kačky.
Ale ono to vlastně ani tak není podstatné. Podstatné je, že nám něco po Sokratovi zbylo. Kromě velkých myšlenek také tzv. sokratovský rozhovor.
Ale přiznám se, nevím, co bych dělala, kdybych si jen tak šla starověkým městem pod svítivým sluncem a viděla stát před sebou Sokrata, nadechujíc se k otázkám
radost bych z něj asi neměla....


Otázky páté:
Čím je známý Sokrates a proč?
Zkusili byste sami navrhnout - načrtnout, jak asi vypadaly Sokratovy otázky? Prosím, uveďte nejméně dva příklady.
Co víme o Sokratových otázkách a proč je vzpomínáme i v pedagogice?

1. 6. 2012

Quintilianus

Když slyším toto jméno, napadá mne hned číslovka, a to sedm let.
Proč?
Protože podle něj je zrovna sedm let čas k uzrátí toho, aby se zrodila kloudná myšlenka.
Máte-li něco napsat, nebo píšete-li něco, mělo by to ve vás celých sedm dlouhých let dozrávat. Takže žádná diplomka za rok a půl nebo bakalářka za půl roku. Holý nesmysl. Sedm dlouhých let na napsání byste měli mít. Na zrození myšlenky.
Ale nebuďme naivní - jakých rok a půl nebo půl roku? Jsou studenti, co to zmáknou za týden. I tu mylšenku za tak krátký čas vyplodí a zplodí.
Quintilianus se musí v hrobě obracet....

Otázky čtvrté:
Kdo to byl, ten Quintilianus, a kdy žil?
Co napsal? Čím je významný? A myslíte, že se opravdu obrací v hrobě?
Znáte nějaký jeho citát?
Býti ženou

Být tak ženou v minulosti. Jaké to asi bylo?
Když se podíváme na dnešní přefeminizované školství, jéjeje. To v Sumeru, v Číně, v Egyptě kdysi ve starověku, to by se stát nemohlo.
Nebo mohlo?
Školy byly plné mužů. Co škola, to samý chlap. Jeden vedle druhého. Ženu abys špendlíčkem pohledal...
A dnes?
Časy se mění....

Otázky třetí:
Jak to vlastně bylo se "studiem" žen? Ve které ze starověkých zemí mohly být dokonce lékařky a ve kterých si s prominutím ani "neškrtly"?
A co kněžky při chrámech? Byly vzdělané? Jak a v čem? :-)
Víte, co to bylo hieros gamos?