4. 9. 2017

Život je jako splašený kůň. A pořád plný událostí. A bolesti, nespravedlivosti, nepochopení. Možná je lepší nevnímat to, nepřemýšlet, nechat to plynout. Neřešit neřešitelné.
Ale je to vůbec možné?
Už zase, zase, máme konec prázdnin. Slovy mého vnuka – o škole už teď je opět dovoleno mluvit i nahlas.
Všechno v životě končí, nově začíná, řekl básník. A nejen on.
Vidím holčičku kdesi tam ve svém dětství, v modrých šatičkách s barevným lemem u sukýnky, a první školní den.
Velkou černou tabuli s nějakým nápisem, děti před ní, jak zpívají, já někde vepředu ve školní lavici, a vzadu ve třídě maminky.
Paní učitelka se na nás usmívá.
Z okna třídy je vidět na náš bílý domek blízko u řeky. Zahrada, náš pes, kočky, slepice na dvorku. Kolikrát budu zbíhat ten kopeček od školy, pohodím aktovku někde v předsíni a přivítám se s maminkou, stojící v kuchyni u sporáku.
Máma má maso, my máme mísu – nezapomenutelná slova ze Slabikáře.
V dalších letech podivné smutky vždy, když končí měsíc srpen. Nejkrásnější den prázdnin byl spojen s datem 30. června. Pak už to šlo vše jen z kopce.
Ono život jde tak nějak pořád odněkud někam, seshora dolů.
Nebo jde jen o úhel pohledu?
Babí, babíí… volá má malá dvouapůlletá vnučka. Kde si? Poď sem!
Je třeba být opět dítětem. A i přes ty splašené koně nabrat nový směr.
Jako ta holčička tenkrát v první školní den v těch modrých šatičkách s barevným lemem u sukýnky. ..


14. 7. 2017

Letní

Sedím si na bobku
uprostřed světa
ztracená, schoulená
sama

v myšlenkách bloudí
jediná věta:
Co ty - co já?


6. 5. 2017

V cíli...(?)

Slíbila jsem, že naši pouť ukončíme 5. 5. 2017. Tak tedy slib plním. V nejlepším se má přece přestat, říká se...
Možná nějaké důležité otázky zde nezazněly, možná jsme více klopýtali, neusedli včas na pařez u cesty, nepohlédli vzhůru k oblakům a ke sluníčku. Možná to nebyla cesta až tak snadná a možná naopak byla až příliš přímá a jednoduchá... kdo ví.
Každá pouť je vždy jiná, neopakovatelná, tak doufejme, že takovou byla i ta naše.
Nedošli jsme do cíle - protože do cíle vlastně nikdy nedojdeme. Cesta - cesty stále vedou dál a jinam. A vlastně nikdy nekončí.
Děkuji vám všem poutníkům za váš čas, za vaše putování, za vaši cestu.
Mějte se moc a moc hezky,
přeji hodně krásy a spokojenosti na té vaší další cestě, ať je vaše putování plné štěstí,
Vaše mp

5. 5. 2017

Příběhy...

"Takový je život lidí. Několik radostí, velice brzy smazaných nezapomenutelnými žaly...", napsal ve své knize Jak voní tymián spisovatel a dramatik Marcel Pagnol.
I když ta věta zní velice přesvědčivě, myslím si, že tomu tak není - těch několik radostí, které v životě zažijeme - zažíváme, nám nikdy žádné žaly a smutky ze života nevymažou. Nemají tu sílu. Dokonce naopak - prožité radosti se stávají časem jakýmsi pomyslným štítem proti úzkosti.

Vracela jsem se dnes krásným ránem vláčkem z jihu Slovenska sem k nám nahoru, do Ostravy. Pozorovala jsem krásnou krajinu tam někde venku za oknem...
a padl na mne podivný smutek.
Všechno končí, neustále něco začíná, a pořád dokolečka dokola. I ta města, vesnice, krajina má svou historii, své lidi, svůj příběh. Všichni vlastně tvoříme příběhy. Příběhy života, světa, lásky, bolesti - prostě toho všeho. (Čeho vlastně?)


Otázky dvacáté druhé, vzpomínkové:
Jsme, my lidé, skutečně utkáni ze svých smutků a vzpomínek? A pokud souhlasíte, co to znamená?
Z čí teorie a myšlenek to vychází?
Má s tímto nějakou spojitost třeba Babička Boženy Němcové nebo přímo samotná Božena Němcová? :-) Pokud ano, jakou?
A otázka osobní, dobrovolná: Hledáte (nacházíte) v sobě to dítě, kterým jste kdysi byli? A opět - pokud ano, jaké to dítě je? Uměli byste ho popsat?

2. 5. 2017

jsme pťed posledním stoupáním... ale moc se omlouvám, jsem na Slovensku a nemám tady českou klávesnici
sednľte si do trávy u cesty a odpočívejte....
pokračovat budeme v pátek 5. 5., do céle dojdeme v nedľli.


otázky dvacáté první:
Na co byste se rádi zeptali Vy mľ?

1. 5. 2017

Lásky čas

Máj, ten lásky čas.
Ještě, že máme celkem pěkný den. Začíná to hezky. Tedy ten měsíc květen - máj.
Jako každá láska :-))

Přeji všem poutníkům krásné prožití dnešního dne. Plno práce:-)), neb je její svátek, plno lásky a polibky (horoucí?) pod rozkvetlou třešní.


Otázky dvacáté, naivní:
Co znamená pojem dvojí naivita? A souvisí nějak s láskou?
A s učitelskou profesí?
A otázky jen tak: znáte nějaké zvyky, tradice , pověry, spojené s prvním májem? Které se Vám osobně nejvíce líbí? Dodržovali jste někdy nějaké v době svého dětství?
Je dětství naivní?

30. 4. 2017

Tajemná noc

Noc před prvním májem.
Beltain, Valpuržina noc....slet čarodějnic...
Hmm.
Za mého dětství toto nebylo. První máj byl jiný, i noc před ním neměla s tím vším nic společného. Zato to ráno - to krásné sváteční ráno, kdy se šlo do průvodu. Mávátka... vlaječky v oknech, výzdoba. Jej.
Co se to děje, že tak rádi - má generace - že tak ráda na toto vzpomíná?
Já fakt ano.
Že by to bylo tím dětstvím, tím dítětem, které se do té doby vrací?
Kdo ví.

Za hodinu a pár minut bude půlnoc. O půlnoci vykvetá někde zelinka Přiďkumě. Kdo ji utrhne, a dá svému vyvolenému, navždy si ho získá...
Tož co tak vyběhnout do lesů a sbírat květinky? Místo reje čarodějnic? :-)) Ty nám k lásce nepomůžou...

Otázky dvacáté: 
Znáte P. Teilhard de Chardinovu teorii chutě žít? Dnes je jí více než kdy jindy potřeba.
Unavený pesimista, poživačný světák, naivní nadšenec - co to ti lidé jsou jako zač?