31. 10. 2016

Putování od Dušiček po Hromnice, co chtít více :-))

Začátek putování se již blíží.
Po krátkém přemýšlení jsem jej tentokrát nazvala - podle délky :-)) Putování od Dušiček po Hromnice.
Ano, tak dlouho tentokrát půjdeme.
Jak jsem však už předeslala, nepůjdeme tentokrát každý den. Ale aby v tom byl nějaký řád, určíme si předem dny. Takže úterý, čtvrtek, sobota.
Jaká jsou pravidla?
V tyto poutní dny se vždy "zastavíme" při malém zamyšlení, které bude doplněno několika otázkami. Poutníci odpovídají na všechny položené otázky :-))
Můžete odpovídat průběžně, ale protože pouť bude dlouhá, dáme si několik milníků - odevzdání odpovědí bude písemné na e-mail: tohu-vabohu@seznam.cz,  a termíny si rozdělíme na tři části -
první do konce listopadu - bude to celkově 13 témat,
druhé do konce prosince, tady budeme mít "vánoční" pauzu, takže témat s otázkami bude méně,
třetí zbývající pak v lednu s termínem do naší poslední výuky. 
Máme se na co těšit, půjdeme téměř čtvrt roku....
Těším se,
těšte se :-))
mp

28. 10. 2016

Dušičky


 Na Dušičky bývá již obyčejně zima a sychravo a mlha padá do kraje – jako kdyby chtěla ukrýt všechen smutek a bolest, který v tento den někdy již jen jako vzpomínka, ale přesto znovu ožívá. Je to takový zvláštní den, zahalený pod rouškou tajemství, rozžatých svící, s vůní přicházející zimy a prokřehlých rukou.
Hořící svíce na hrobech našich zemřelých jsou symbolem světla a zároveň také života. Zapálíme-li svým blízkým na hrobech svíčku, dáváme tím najevo, že ještě pro nás nezemřeli, že „světlo“ jejich života ještě stále prosvětluje i nás samotné, že jsme si neustále, třebaže jen v myslích a v srdci, ale přesto nablízku.
Památka zesnulých je starodávným svátkem, uctívaným v Evropě již od středověku, pravděpodobně od r. 998. S americkým haloweenem nemá nic moc společného a je škoda, že bývá v poslední době touto novou módou překrývána, protože je mnohem závažnější, oduševnělejší a snad i významnější. 1. listopad jako svátek všech svatých předchází památce všech zemřelých a v minulosti bývávalo krásným zvykem v tento den na jejich počest rozhoupat a naplno tak nechat rozeznít všechny zvony kostelů v kraji.
Půlnoc před Dušičkami však byla v představách našich předků poměrně hodně přízračná, možná pro slabší povahy až děsivá. Dušičky totiž mívaly podle starých pověr své vlastní půlnoční mše svaté. Shromáždily se z celého kraje ve svém kostele a každá si údajně zasedla do lavice tam, kde i za živa sedávala. Kněz vystoupil na kazatelnu a učitel usedl za varhany a prapodivná pobožnost dušiček mohla začít.
A nejen to, také každý hřbitov měl vždy svého strážce. Na stráži stál vždy ten, kdo byl naposledy pochován. Tento poslední zemřelý hlídal hřbitov až do té doby, než jej vystřídal nově přicházející nebožtík.
Ale počátek listopadu nebyl jen takto mlhavě a děsivě pochmurný. Dušičky měly kromě rozžatých svící a vyzvánějících zvonů i svou další světlou stránku. Bylo to pečivo, které hospodyně pekly v některých obcích a dědinách ve Slezsku. Zvláštnímu pečivu se říkalo dušičky a rozdávalo se chudým, žebrákům, tulákům a jiným pocestným pro zpříjemnění života.

Nemyslelo se tedy pouze na mrtvé… což je mimo jiné podstatou těchto dvou prvolistopadových svátků. 

nabídka některých dalších titulů přes leteckou poštu

a ještě mě napadlo, že bych sem mohla vložit odkaz na ještě další dílka, týkající se filosofie výchovy :-))
První v letecké poště je z hlediska dějin filosofie, druhé dílko je z hlediska některých zamyšlení, které vám přiblíží některé filosofické myšlenky v rámci každodeního života (jde prozatím o pracovní text, nikde ještě nevyšel) a pak za třetí jde o malou knížečku střípků dětských moudrostí. Nechávám na vás, zda-li budete chtít :-))
Pěkný den,
mp

http://leteckaposta.cz/348812262

Přípravy na cestu :-)) - prvotní rozvahy


Milí moji,
tak se zamýšlím v tom chladivém podzimním svátečním ránu nad budoucím putováním, které podnikneme. Bude tentokrát jiné než ta předchozí, protože:
za prvé:  bude delší - další společné setkání máme až koncem ledna
za druhé:  nebude každým dnem
za třetí: bude putováním napříč filosofií výchovy tak, abychom jí skutečně společně celou prošli

Jak jsem říkala na přednášce, hlavně proto, protože vím, jak vlastně zoufale málo času na sebe máme. Takže navzdory rozpisu hodin výuky si toho času uděláme až až moc :-))

Co budete potřebovat? Kromě chuti se mnou putovat také skripta do filosofie výchovy a také publikaci, kterou jsem zaslala včera (27. 10.) na váš společný e-mail. Vlastně můžu odkaz vložit i sem: http://leteckaposta.cz/502880055
pod tímto odkazem najdete mou publikaci s názvem Vychovávám, vychováváš, vychováváme (dobře?)

Přeji tedy krásný sváteční den a dušičkové dny,
mp