10. 1. 2013

Křehké bytosti - nová teorie?


Jsme velice křehkými bytostmi, utkanými ze svých smutků a vzpomínek. Smutek však nevzniká jen na základě negativních prožitků z nepříznivých událostí, ale také z domnělé ztráty lásky, spojenou s opouštěním dětství a s přechodem do dospělosti. Krásné, spokojené dětství tak může být v dospělosti zdrojem smutku, tím spíše, pokud se nám  nepodaří naplnit své představy o životě, vzniklé na základě vlivu a modelů z dětství. Hodně záleží na tom, jak zpracujeme (vědomě, ale většinou nevědomě) své vzpomínky, které mohou být radostné, ale také bolestné, úzkostné. Dále můžeme hovořit o vzpomínkách špinavých, které můžeme charakterizovat jako vzpomínky na to, kdy jsme nějakým způsobem ublížili druhým, a „špiní“ to naši duši dodnes nebo o vzpomínkách hanebných, které vznikají naopak tehdy, pokud bylo ublíženo nám. 
Na základě prožitých smutků, vzpomínek a jejich zpracování můžeme hovořit:

- o lidech pozitivně naladěných radostných, 
- o lidech pozitivně naladěných – vyrovnaných, 
- o lidech negativně naladěných úzkostných, 
- o lidech negativně naladěných ukřivděných 
- o lidech negativně naladěných – smutných, pesimistických. 

A pak jsou také lidé :

- neutrálně naladění bolestní, ve kterých se pojí úzkost, křivda i smutek, 
- lidé neutrálně naladění neřešící, ve kterých je propojena radost a optimistický pohled na život a na svět.2 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Docela přesná klasifikace

Carrien Lotte řekl(a)...

Moc zdravím :))...Mě se tahle klasifikace líbí, je sympatická ojedinělá a přesto tak pravdivá. Každý si to umí přesně vybavit a představit, tudíž snadno zapamatovatelná. Myslím si, že je hlavně důležité to zpracování a určité vyrovnání se s tím, co jsme si každý prožili. Sama bych, ale měla problém se přesně zařadit. Možná by ovlivňovala nynější nálada, ale asi v hloubi duše, je to stav ustálený, ze kterého se pak odvíjí i ty nálady "nynější". Tak jo, vybírám si tedy definici: o lidech pozitivně naladěných – radostných ... a zároveň děkuji za to, co jsem si z minulosti odnesla i když ne vždy to bylo tak radostné a možná proto se to teď snažím "dohnat" a brát svět s radostí a hlavně pokorou ale ne naivně, vše co se děje ať dobré či zlé je pro nějaký důvod a my bychom si z toho měli vytáhnout to, co nás posune dál. Já jednoznačně souhlasím, je to moc pěkná myšlenka! Těším se na přednáškách:)