5. 3. 2015

A toto jsou "vaše " ovečky a Vaše odpovědi

"Pásla ovečky... houfem, ovečky, seberte se všecky, houfem, ovečky, seberte se." Abyste se nepoztrácely v tom nebezpečném šírém světě.
Ovečky pásla pastýřka a jedno chtělo z houfu ven to může být bráno i tak, že ne vždy je v houfu každému dobře a potřebuje jít jiným směrem, ale někdy houf znamená jistotu. Je tam víc možností. A taky je to prostě jen dětská píseň.
Pásla ovečky v zeleném háječku.... co mají ovečky udělat? Proč asi?
Mají se "sehnat". Tedy patrně být pohromadě, aby je měla pastýřka dobře pod dohledem a mohla je třeba hnát domů...

Ovečky mají jít pryč ze zeleného háječku a z černého lesa.
Nejprve jde na ně pastýřka "zhurta", kdy ovečky neposlechnou, když na ně jde pak pomaloučku, tak ovečky poslechnou a půjdou domů ze zeleného háječku a černého lesa.
Když ukážu dobro, tak i ta druhá strana porozumí, že nechci být zlá a vyjde vstříc.

Ovečky jí asi měli poslechnout a dělat jí takovou malou ochranu??Jít z lesa ven...

.....houfem ovečky, seberte se všecky, houfem ovečky seberte se. Ovečky se pasou na louce, kde mají zelenou trávu, v lese trávy moc není.

Pásla ovečky v zeleném háječku.... co mají ovečky udělat? Proč asi? Mají se všechny sebrat.Aby byly všechny spolu a neztratily se.A když chce jedna pryč,pořád je nabádá,aby se nechala vést s ostatními. Protože jedině tak budou spokojené a šťastné a jako my,když jsme s někým,jsme mnohem šťastnější a spokojenější a jde nám vše lépe.Měli bychom si navzájem pomáhat.

Ovečky se mají především napást, ať jsou dobře vykrmené a můžou je zabít a sníst.
Pásla ovečky v zeleném háječku.... co mají ovečky udělat? Proč asi?
Ovečky by se měly sebrat. Stejně tak by se měl sebrat člověk, vyjít z lesa
na světlo, podívat se na své bytí.

No v písničce je: Pásla ovečky v zeleném háječku. Pásla ovečky v černém lese.
Zelený háječek a černý les? Možná za tím lze vidět mládí s rozjařenými nadějnými myšlenkami a zároveň strachy a obavy.
Já na ní dupy dupy dup. Ona zas cupi cupi cup.
Já na ní pomaloučku jen. Ona že z háje musí ven.
Tak tady cítím nějaké to laškování mezi mužským a ženským a to jsou energie vskutku tvořivé a přitažlivé, zároveň však rozporupolné:-) 

  Houfem ovečky seberte se všecky. Houfem ovečky seberte se. 
Co se má sebrat a proč? Myšlenky, rozum do hrsti? Sebevědomí? Sebejistota? 

pásla ovečky v zeleném háječku.... co mají ovečky udělat? Proč asi?
Odpověď: Ovečky se mají sběhnout dohromady (houfem, ovečky, sežeňte se
všechny). Člověk nemůže žít sám, aby žil plnohodnotně. O tom mluví i víra-
sdílená radost je plná radost, sdílená starost je poloviční starost.
Nejbližšími lidmi by pro nás měla být rodina (i prarodiče), protože nám
předává moudra, tradice, zkušenosti. Neměli bychom se ale stranit ani
ostatních, duchovní hodnoty bychom měli sdílet s podobně naladěnými lidmi.
Měli bychom tyto hodnoty předávat i těm, kdo o ně stojí, kdo si rádi
vyslechnou i jiný názor. Neměli bychom je ale druhým vnucovat, spíš
vysvětlovat, pokud se nás na tyto věci zeptají.
Houfem ovečky sežeňte se všecky...  Mají se semknout aby byli lépe před vlkem a nebezpečím chráněny. Vyplývá z toho , že v houfu stejně smýšlejícím je bezpečněji - tedy i u lidí.
Ovečky se měli sebrat a jít z černého lesa ven, ať je nesežere vlk Veselý obličej Emotikona

 ovečky mají být poslušné. Jinak ovečky bývají na louce, pasou zelenou trávu a v lese jí opravdu moc není. Chtít pro ty své "ovečky" jen to dobré.
Žádné komentáře: