2. 5. 2017

jsme pťed posledním stoupáním... ale moc se omlouvám, jsem na Slovensku a nemám tady českou klávesnici
sednľte si do trávy u cesty a odpočívejte....
pokračovat budeme v pátek 5. 5., do céle dojdeme v nedľli.


otázky dvacáté první:
Na co byste se rádi zeptali Vy mľ?

Žádné komentáře: