3. 5. 2016

den druhý

Je ráno.
Každý den začíná ránem.
Někdy jsou rána krásná a šťastná, někdy více smutná, někdy uplakaná.
Po internetu "běží" prezentace, která nám sděluje, že o tom, jaké ráno to pro nás bude, si rozhodujeme my sami.
Chci mít dnes pěkný a pohodový den? Tak ho mít takový prostě budu. Záleží jen na mém přístupu k němu.
Díky za každé nové ráno, díky za každý nový den s nebem nad hlavou.  A cestou pod tím široširým nebem.
Tak tedy pojďme :-)


Otázky druhé, méně dobrodružné:
Kde najít a nalézt životní zdatnost? Jsme - jste - životně zdatní?
A souvisí životní zdatnost s životními potřebami?
A co na to A. Maslow a náš domeček potřeb?
a otázka těžká:
Potřebuje pedagog filosofii? A v jakém smyslu? Jako filein-sofia nebo sofein-filia? :-))

5 komentářů:

Jaroslav Ryšica řekl(a)...

Životní zdatnost je pro mě schopnost najít odvahu učit se stále novým věcem, pro mě je to vždy výzva orientovat se v oblasti, která je pro mě dosud neznámou. Zastávám názor, kolik umíš věcí, tolikrát jsi člověkem. :) Pro mě je schopnost být samostatný velice důležitá, jsem rád nezávislý na svém okolí. Myslím si, že životní zdatnost souvisí s Maslowovou pyramidou potřeb v potřebě seberealizace a s ní i souvislosti s potřebou uznání a úcty.
Jestli potřebuje pedagog filozofii? Myslím si, že ano, a to ve smyslu filein-sofia , milovat moudrost je základem proto, aby pedagog dokonale předával moudrost svým žákům.

Lukáš Hudeček řekl(a)...

Životní zdatnost je dle mého názoru schopnost překonat nástrahy, které nám sám přináší život. První lásky, špatná známka ve škole, problémy v práci nebo rodinném životě. Čím více jsem zdatnější, tím lépe tyto problémy překonáváme a žijeme lepší život. Jde také o to, aby byl člověk samostatný a uměl se sám o sebe postarat. Pokud bude spoléhat pouze na druhé, nebude jeho život někdy šťastný a naplněný. s tím také souvisí životní potřeby, pokud si je umíme sami zajistit, cítíme se lépe.
S tím je také spojena pyramida potřeb, kterou definoval v roce 1943 Abraham Harold Maslow.

Pokud jde o pedagoga a filozofii, tak tyto dva pojmy určitě k sobě patří. Nesouhlasím však se svým spolužákem J. Ryšicou a myslím si, že je to ve smyslu sofein filia - tedy nejprve je třeba předat své znalosti a pokud vidíme, že to má výsledky, tak se z toho radovat.

Michal Vach řekl(a)...

Životní zdatnost je podle mě být odolný vůči okolnímu světu, dokázat se postarat o sebe a v dospělosti o své děti. Člověk jako jedinec přichází na svět nahý, jak tělesně, tak myšlenkově. To jací jsme se učíme nejprve od rodičů, spolužáku ve školce, škole. Postupně jak získáváme svůj názor, se začínáme i učit, být v životě zdatní, umět si poradit v různých situacích.

Pedagog se určitě neobejde bez filozofie. Pedagog by měl mít filein-sofia, pedagog by měl mít rád moudrost a po předání informací sofein-filia, předat znalosti a z toho mít radost.

Lukáš Machura řekl(a)...

Životní zdatnost odráží zejména to, jak jsme schopni řešit problémy a překonávat překážky které před nás klade sám život. S životní zdatností, zejména v raném věku, souvisí výchova. Pokud při výchově zvolíme přístup takový, že dítěti nedáme nic zadarmo, že si musí odměnu "vybojovat" bude mít v životě při řešení nejrůznějších situací oproti dítěti, které dostane vše "zadarmo".
Čím vyšší si klademe cíle, tím těžší překážky překonáváme a tím jsme zdatnější.
Myslím si, že s řešením stále složitějších problémů a překážek a tedy s vysokou životní zdatností přichází i vysoká míra seberealizace.

Pedagog filosofii potřebuje. Naprosto souhlasím s názorem kolegy Vacha. Pedagog bez Filein-sofia bez lásky k moudrosti by nemohl sofein - filia nemohl mít radost z předávání něčeho, co nemiluje. A práce pedagoga spočívá především v předávání moudrosti a radosti z toho, že své znalosti předal dál. Pokud by neměl radost z předávání moudrosti, nemohl by tuto práci dělat nebo mohl, ale pouze jako práci - něco co dělám, abych neumřel hlady, ale to zde k této otázce nepatří.

Eva Brachmanová řekl(a)...

Životní zdatnost je nesmírně důležitá pro "proplouvání životem" bez větších poryvů větru a vln. Myslím si však, že se mění hierarchie našich životních potřeb a tím se životní zdatnost spíš snižuje...pohlcuje nás konzum. Abraham Maslow vytvořil pyramidu lidských potřeb (fyziol.potřeby, potřeba bezpečí, potřeba lásky, potřeba úcty a seberealizace)Pokud bychom všichni podle této pyramidy hodnost žili, pak jsme životně zdatní a jistě i šťastní, což by měl být cíl každého života.
Pedagog filosofii potřebuje, protože bez lásky k moudrosti a radosti z předávání této lásky by učitel nebyl učitelem, ale jakousi prázdnou schránkou.