26. 5. 2016

den dvacátý třetí

Blížíme se ke konci našeho putování.
S kým se potkáme v cíli?
Nebo jinak - koho byste chtěli potkat?
Já třeba Komenského :-)))

Otázky opět pro filosofy i pro pedagogy společné:
co Jan Amos Komenský? Jaké bylo to jeho putování?
Která z jeho myšlenek Vám nejvíce tkví v paměti a proč?
Vzkaz pro studenty z Karviné: 
Zítra pouť "pedagogů" ukončíme. Kdo stihnete, můžete přinést na zkoušku v sobotu, kdo ne, nic se neděje, v klidu můžete dopsat a nestresovat se (protože stres není v žádném případě účelem poutě). Jak jsem se doslechla, panovaly nějaké zmatky o tom, zda putovat či ne. Kdo tedy neputoval, dostane jiné úkoly, ale byla bych raději, kdybychom byli všichni poutníci (za láskou světlicí :-))) už proto, ať si ujednotíme požadavky... ale nikoho do putování nemůžu nutit, a nemusíte se Vy, kdo jste putovali, bát nějaké nespravedlivosti, ještě náročnější "úkoly" mám v záloze :-))

3 komentáře:

Lukáš Machura řekl(a)...

Životní cesta Komenského byla velmi trnitá a stejně jako Gilgameš se díky svým činům stal nesmrtelným.

Lukáš Hudeček řekl(a)...

Putování J. A. Komenského bylo velice složité a často bolestivé. Vždyť se ani neví, kde se přesně narodil. Často se stěhoval, ve 12 letech přišel o rodiče a dalo by se toho napsat více. Možná to ho tak zocelilo a přicházel se skvělými nápady, které se ve školství používají do dnes.

Co si ze slov J. A. Komenského určitě pamatuji je "Škola hrou". Díky němu není učení je o učení se všeho nazpaměť.

Eva Brachmanová řekl(a)...

J.A.Komenský byl jedním z předních českých myslitelů, i před svůj nelehký život(požár, smrt v rodině, exil). Jeho putování tedy nebylo lehké, ale i to jistě posilovalo jeho touhu po vědění - jeho názory se vyvíjely, např. názor na člověka přechází z animal rationale, animal immortali praeditum, kde je člověk především racionální až po animal liberarae actionis, creaturarum domine.“ Ratio zde již chápe jen jako pomocný orgán vůle.
Z jeho díla si jako budoucí pedagog nejvíce vážím jeho názorů na vzdělávání a výchovu, ve své době byl v podstatě vizionářem...rozdělil vzdělání dětí podle věku, stanovil zásady vzdělávání, rozdělil děti podle nadání, odmítl fyzické tresty za neznalost...