12. 1. 2017

Výchova.
Často si říkám, - jak, proč? Umíme to? Jak to s ní vlastně je?
Jaké rady, pravidla, co, kdy, jak, vlastně platí?
A čím jsem starší, tím vím, je to složité. Složitější, než se na první pohled zdá. Až mě to někdy děsí.
A přitom jak si myslíme, že zrovna toto umíme. Vždyť stačí intuice...
Achich jo....

Otázky páté, lednové, dnes složitější, nápovědou ze skript:
1. Jaké znáte "rady" či doporučení k výchově dítěte podle J. Prekopové? Prosím, vyjmenujte.
2. Vyberte si z těchto doporučení tři, které vás nejvíce zaujaly, a prosím blíže vysvětlete, jak jim rozumíte.

Žádné komentáře: