15. 11. 2016

Hlavou proti zdi

Jsme ovlivněni dobou, ve které žijeme? Ovlivní nás nějak "stav" světa? Byli bychom jiní, kdybychom žili v jiné době, v jiném století, v podstatě v jiném (a přitom tolik stejném) světě?
Někteří vědci tvrdí, že ano.
Že bychom byli jiní, kdybychom žili třeba v pravěku, ve starověku, středověku, na počátku moderní doby. Že každá "doba" nějakým způsobem působí i na celkové vnímání i styl každého konkrétního života.
Jsme vždy v té či oné době nějakým způsobem uzavřeni. Jen velicí opovážlivci dokážou jít hlavou proti zdi,
a posunout tak svět dopředu.

Jít hlavou proti zdi znamená tu hlavu si rozbít.
Zajímavě paradoxní na tom je to, že ti, kteří si ji takto rozbili, žijí v paměti lidí téměř věčně. Na ně se nezapomíná.
Divné, že?


Otázky sedmé, úterní, poněkud rozsáhlejší: 
1. Jak říkáme onomu "ohraničení " určité doby v historii lidstva?
2. Kolik těchto období máme? A podle koho? Popište, vysvětlete jedno z nich, které si vyberete.
3. Jak ta období souvisí s lidským věkem  a s obdobími v životě člověka?
4. Znamená výrok: "jít hlavou proti zdi" totéž co: "čůrat proti větru"?
5. Mohou proti větru "čůrat" i ženy? :-))

Žádné komentáře: