29. 11. 2016

Svíce na adventním věnci

Je večer. Na adventním věnci jsem zapálila první svíci. Ta svíce má hodně různých významů - svíce proroků nebo pastýřská, znamenající radost a naději. Je to stejně zvláštní, jak bohatá může být symbolika svící na adventním věnci a jak málo o ní víme.
Celkově si myslím, že toho málo víme - a nejen o symbolice svící. Tak všeobecně. O životě, o jeho smyslu, o tom, co je dobré a co zlé, co bychom dělat  měli a co neměli...
Aj, aj.
Lepší je myslet si, že víme hodně. Hned je veseleji :-))Otázky třinácté, úterní :-)), těžké, přetěžké 
1. Proč se říká, že třináctka je šťastné číslo? A je?
2. Znáte teorii Teilharda de Chardina o chuti žít? Jaká je typologie lidí podle této teorie?
3. A jak s tím souvisí dvojí naivita podle A. Schweitzera?

Žádné komentáře: