13. 4. 2014

Světélkujeme?

Člověk je prý bytostí tří světel.
Takto to aspoň viděl kdo? No přece Komenský.
Světélkujeme.
A někdy o tom, nemaje fosforu, ani nevíme :-)
Jaká že to tři světla máme? Světlo vnitřní, tedy světlo duše, světlo vnější, tedy těla, a světlo Boží, tedy světlo poznání, světlo vnuknutí.
Kéž by.
Někdy mám pocit (nebo dojem?), že se tak nějak jako lidé propadáme do tmy.

Však co by ne... světlo přece je znatelné a svítí pouze v tmách....

Otázky dvanácté, na Komenského navazující:
Proč je člověk podle J. A. Komenského člověkem vznešeným?
A podle kterých autorů tak tomu není?
A jak to vidíte Vy?
Svítíte? Světélkujete? 

Žádné komentáře: