7. 4. 2014

V úzkosti

V úzkosti je člověku cize, řekl filosof Martin Heidegger.
Být "cizí" znamená nikam nepatřit.
Být cizí znamená nebýt milován a nemít koho milovat.
Úzkost je prázdnota, nicota, temnota. Opět slovy M. Heideggera, znamená to mít "vztažené ruce do nicoty."

Ke komu a kam vztahujeme své ruce?

Otázky šesté, Heideggerovsky úzkostné a úzkostlivé:
Co znamená, že "bloudíme dnes domem světa"?
Proč "básnicky žije člověk na této zemi?"
Je "nic" aktivní a pokud ano, proč?

Žádné komentáře: