8. 5. 2015

Dům srdce tvého

Díval jsem se... kdyžs bloudil: ale již jsem se dívati nechtěl, přivedl jsem tě k sobě, tebe do tebe uveda...  

takto promlouvá Bůh ke Komenského poutníkovi v Labyrintu světa a v ráji srdce, po té, co mu doporučí:

Navrať se, odkuds vyšel, do domu srdce svého, a zavři po sobě dvéře… 

Máme dnes krásný, prosluněný a hlavně sváteční den. A já si vzpomněla na tato slova. Spočíváme ještě "pod kopečkem", a tudíž bychom se možná i mohli řídit Komenského slovy. Co říkají? Že bychom se měli vrátit do domu srdce svého...

Co je v tom "domě" našich srdcí?

Dětství, láska, krásné chvíle, pohádky.... 
nebo to je jen iluze?

Co je v našich srdcích? Co si přinášíme z dětství a co v těch srdcích zůstalo?


Otázky deváté, zdánlivě odpočinkové:
Když se vrátíte do domu srdce svého, co tam najdete?
A vracíte se tam někdy? Nebo není čas?
Proč v dnešní době "nemáme" čas?

A co na to Komenský? Měl pravdu?

Žádné komentáře: