12. 12. 2014

den osmnáctý - s rytmem říkánek zvolněme krok :-))

Včera jsem vám dala otázku, děkuji za krásné odpovědi. Závdavkem přidávám několik pořekadel z první poloviny 19. století tak, jak se zachovaly v díle J. V. Svobody, a které se v té době učívaly předškolní děti podle jeho Školky.

Poslušné dítky jsou krásné kvítky.
Bůh nás živí, potěšuje, všecko dobré uděluje.
Myj obličej, česej vlásky, čistotou svou dojdeš lásky.
S Bohem začni vždy své dílo, podaří se ti až milo.
Kdo pořádku nemiluje, sám si škodu způsobuje. 
Pozdravení zdvořilé bývá každému milé. 
Kamením kdo hází, hanba ho provází. 
V srdci hněv a zlost škodlivý je host!
Kdo se zlobí, svého zdraví, nenadále sám se zbaví.
Nikdy ohněm nehraj sobě, sic na škodu bude tobě.
Dítky, píti nemáte, jste-li právě uhřáté. 
Uhřátý kdo náhle pije, samý jed do sebe lije.
Nikdy nečiň, co je zlého, neujdeť zlé trestu svého.

Nebuďte holčičky mlsavé kočičky. 
Nebuďte, kloučkové, mlsní kocourkové.

Žádné komentáře: