14. 12. 2014

Den dvacátý - Třetí neděle Gaudete, pastýři a my

Dnes máme třetí adventní neděli, a zapalujeme třetí svíčku, zvanou Gaudete, v překladu radujte se! Tato svíčka by měla být růžová, je nazývána také pastýřská, a představuje radost jako takovou. Radost... ale proč pastýřská? 
Radost pocítili nejprve pastýři. Chudí, bez ničeho, bez bohatství, toulající se za svým stádem po kopcích... Uviděli hvězdu a uvěřili. Že život má smysl. I ten pod oblohou, i ten zdánlivě beze smyslu.
V minulém století filosof M. Heidegger hovoří o tom, že člověk je "pastýřem svého Bytí." On měl vůbec spoustu takových zvláštních výroků. Člověk je vpádem do celku jsoucího, je před svou smrtí předbíhající se, naslouchá volání bytí, nic nicuje, žijeme na špičce okamžiku, filosofie je zodpovědné odpovídání na bytí jsoucna... a mnohé další. 
A radost? Ta je podle E. Fromma "neutuchajícím žárem v naší mysli."
Tak se podívejme na třetí adventní svíci, zastavme se v běhu starostí, a mysleme na radost jako na něco, co nehledáme pro sebe, ale pro ty druhé, které chceme obdarovat... v nastávající době Vánoc.  

Otázky hluboce zamyšlené pro filosofy výchovy: 
Co znamená být pastýřem svého Bytí? A co s tím může mít nebo má společného výchova?

Otázky rovněž hluboce zamyšlené pro pedagogy: Co má učitel - vychovatel společného s pastýřem? Respektive měl by mít? Je učitel, vychovatel pastýřem?

Otázky pro pedagogy i filosofy společné:
Pásla ovečky v zeleném háječku.... co mají ovečky udělat? Proč asi?

Nápověda (k písničce, ne k významu): http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/detske-pisnicky/pasla-ovecky-300593

Žádné komentáře: