25. 12. 2015

Den devatenáctý

Už jsme skoro před cílem naší poutě. Ale ještě musíme ušlapat nějaký kus té cesty, která nám zbývá.
Jaké to je být v cílové rovince?
Asi to je rozdílné podle toho, o "jaký" cíl se jedná.
z některých dosažených cílů je člověku někdy až smutno a vzpomíná, jaké to bylo během cesty. Některé cíle jsou dokonce zklamáním.

Boží Hod vánoční je dnes také už téměř za námi.
U nás doma se během těchto dnů sešlo téměř 17 lidí. Těch nejbližších.
Je mi na konci roku vždycky spíše smutno než veselo. Nemám ráda, když něco končí. Prostě bych chtěla, aby to, co je, bylo napořád.
Krásné chvíle aby zůstávaly.
Ale i ony odchází. Mizí v propadlišti času.

Na vánočně vyzdobeném jídelním stole nám pomalu dohořívá svíčka, která hořela po celé dva dny betlémským světlem.


Otázky komeniologicky laděné:
Komenský tvrdil, že člověk je bytostí tří světel. Víte, která světla měl na mysli a jak je vysvětloval?
Kromě tří světel, oplývá každý člověk také trojími Božími vlastnostmi, které opět každý člověk dostal jako dar k životu. Které tři vlastnosti to jsou a jak se dají vysvětlit?
Komenský radí, jak se má člověk (a tím i celé lidstvo) napravit. Znáte jeho radu? Začíná slovy: Naprav plně sebe tak... jak?

1 komentář:

Petra Valickova řekl(a)...

1. světlo vnitřní (duše) 2. vnější (tělo) a 3.světlo Boží. Světlo naší duše prosvěcuje naše tělo (dnes hovoříme o charisma osobnosti) a světlo boží nám umožňuje poznávat a vnímat dobro lidí.
Boží vlastnosti dělíme na entitativní (statické, Božího bytí) a operativní (dynamické, Božího života).[6]
Vlastnosti entitativní 1. Absolutní dokonalost (perfectio absoluta) 2. Nekonečnost (infinitas) 3. Nesmírnost (immensitas) 4. Všudypřítomnost (ubiquitas) 5. Věčnost (aeternitas) 6. Neměnnost (immutabilitas) 7. Jednoduchost (simplicitas) 8. Pravda (veritas) 9. Dobro (bonitas) 10. Krása (pulchritudo) 11. Jedinost (unitas singularitatis)
Vlastnosti operativní 1. Vševědoucnost (omniscientia) 2. Svoboda (libertas) 3. Láska (amor) 4. Všemohoucnost (omnipotentia) 5. Spravedlnost (iustitia) 6. Milosrdenství (misericordia)
Rada Komenského zní: „Naprav se plně tak, abys byl vším, něčím, ničím. Vším v sobě, něčím v lidské společnosti, jejíž jsi součástí, ničím před Bohem!“