27. 12. 2015

Den dvacátý prvý

Tak už budeme v cíli.
Nejen tohoto našeho putování, ale také celého roku 2015.
Jaký to byl rok?
Těžko je někdy se loučit, i když jen pomyslně.
Nemám ráda loučení.
Je mi vždy podivně smutno. Z toho, že něco, co je, už bylo a nikdy už ve stejné podobě nebude.
Život prý je o tomto.
Nevkročíš dvakrát do téže řeky. Protože všechno teče, vzniká, a zároveň zaniká..
Hmm, hmm. Je tomu skutečně tak?

Otázky už jen dobrovolné, smuténkově loučivě laděné:
O čem je vlastně filosofie, a filosofie výchovy jako taková? Je vůbec k životu potřebná?

2 komentáře:

R14041 Závora Jakub řekl(a)...

filozofie je přemýšlení o životu. Toto přemýšlení zahrnuje kladení otázek a následně hledání odpovědí na ně.

Filozofie výchovy taky známé jako teorie výchovy. Teoreticky probírá jak správně vychovávat člověka. Jenomže jak vypadá správně vychovaný člověk? je ten který je slušný a zapadne do společnosti nebo naopak ten který z ní vyčuhuje???

Petra Valickova řekl(a)...

Filosofii používá každý člověk, pomocí filosofie poznáváme svět
Lidé začali filosofii používat k tomu, aby si odpověděli na základní otázky svého bytí, svého života, světa...
V průběhu dějin byly tyto otázky různě formulovány, také otázky přibývaly - tak se vytvořily jednotlivé filosofické směry - o tom nás informuje tzv. filosofická tradice
Hlavní filosofickou otázkou je otázka "proč?"
Filosofie začíná právě tam, kde si tuto otázku pokládáme, kde nejsme spokojeni s každodenní skutečností
Filosof se touto otázkou zabývá do stále větší hloubky, je to člověk hledající, uznává "vím, že nic nevím" (Sókratés)
Dále existují další druhy:
1. Mudrc - prý pravdu zná
2. Filodox - miluje mínění, nepřemýšlí, přebírá myšlenky
V antice byli sofisté, tzv. učitelé moudrosti
Slovo filosofie pochází z řečtiny - filein = milovat, sofía = moudrost
Filosofie nám umožňuje orientovat se v celku světa
Filosofie výchovy (někdy také teorie výchovy) je moderní filosofická disciplína, která se zabývá cíli a smyslem výchovy pro jednotlivého člověka i jejím posláním pro společnost. Má tedy blízko k pedagogice, která se však zabývá zejména metodami vzdělávání, ale také k andragogice, sociologii a kulturní a sociální antropologii.
Každý se někdy v životě stává filozofem, obzvláště, pokud řeší problémy. Vnitřně se sám sebe ptá, zda dané řešení je správně, či nikoliv a jaké jiné vyrianty by byly možné. Takže ano, filozofie je nutná.