12. 12. 2015

Den sedmý

Když se tak pořád ptám, kdo jsme, co jsme, kým jsme, jak jsme, tak mě napadá to krásné vysvětlení, které znali již staří Hebrejové. Jsme tělo, duše, duch.
Tělo si přitom představuji něco jako "dopravní" prostředek duše.
To to máme dopravních prostředků na tom našem světě, že jo....

A někdy mi to i tak přijde. Že tu svou duši tím tělem pořád někam tahám a nedám jí pokoj.
Nebo je to naopak?
A co ten duch? Kde ten se courá? :-))
Kolikrát to tělo totiž někam táhnu (nebo je taženo) bez duše i bez ducha.
A jen tak koukám
na ten Boží svět

plný podivných dopravních prostředků


Otázky oduševnělé:
Jak rozumíte trojnosti člověka?
Znáte jiné trojnosti než tyto, týkající se člověka?
A co na to lidská nefeš?

A jen tak na okraj otázka bezduchá:  už se zase těšíte na Ježíška?
A otázka vtíravě drzá:  proč mi sem nepíšete žádné komentáře? Nechce se vám? :-))

1 komentář:

Petra Valickova řekl(a)...

Trojnost
Duch člověka se rozhoduje a jedná v Intenci daných zákonů duchovních, které se uskutečňují v prostoru hmotného stvoření. Tyto zákony se realizují v působení trojnosti Božího vyzařování k člověku, tj. skrze Lásku, Moudrost i Aktivitu ( v prostoru hmotného stvoření v sedmi úrovních bytí ). Jelikož jsou ve stvoření lidské bytosti na různé úrovni své duchovní a duševní zralosti, je zde přítomno mnoho podnětů různého charakteru, různé duchovní úrovně. Tyto podněty vstupují do vědomí každé lidské bytosti na základě působení energií Trojnosti. Tzn., ke spojení s určitým vyšším podnětem, daným člověku pro jeho další duchovní vývoj, dochází skrze jeho přítomnou duchovní a duševní úroveň, tj. skrze jeho úroveň lásky (pozitivity), moudrosti (spravedlnosti) i aktivity (činorodosti), kterou v té které životní situaci nese.
Další trojnosti může být Duševno nebo Inteligence

Nefeš je nejnižší duševní složkou, je to tzv. živočišná duše, která jako vitální princip prostupuje tělo, jehož životní funkce zajišťuje.
Zřejmě tuto duši má na mysli Bible, když hovoří o krvi jako o nositeli vitálního principu a z toho důvodu požívání krve zakazuje. S touto duší se rodí každý člověk, avšak tato duše ještě nezaručuje nesmrtelnost.

Na Ježíška se těším vždy. Hlavně proto, že Ježíšek je maminka a babička .

Odpověď na drzou otázku, proč nepíšu. Odpověď je jednoduchá. Nechala jsem vše na poslední chvíli a píši až teď. A sama na sebe se zlobím, že toho mám najednou tolik. A nepoučím se a nepoučím.