17. 12. 2015

Den dvanáctý

Dnešní putování bude putování v zimě, ve větru, v mrazu, v bolesti, ve strachu a v utrpení.
Chtělo se mi udělat za tou předchozí větou smajlík, ale zarazila jsem se.
To vše totiž není k smíchu, natož k smajlíku.
Patří to ke zlému. K tomu, co člověku, lidem, životu, neprospívá, ale ubližuje.

Hmm. opravdu?
Ubližuje nám zima, vítr, mráz, bolest, strach, utrpení? Je tomu skutečně tak?
Není to naopak?


Otázky mrazivě bezmocné :
Chtěla jsem napsat k těm svým "zlům" jejich protějšky, opaky, ale nešlo mi to pojmenovat. Dokázali byste to? Co je opakem zimy, větru, mrazu, bolesti, strachu a utrpení? Má to nějaké své protiklady?
Jaké jsou příčiny zlého podle P. Teilharda de Chardina?
Jak by bylo možné definovat zlo?

Nápověda:
Dítě ze 3. třídy ZŠ mi na otázku, co je zlo, odpovědělo:
Zlo je jako bílá mlha nebo černá tma.
Proč? ptám se.
Protože nevidíš světýlko,
odpovědělo dítě, a divilo se, co je na tom nepochopitelného...

1 komentář:

Petra Valickova řekl(a)...

Zima – teplo
Vítr – bezvětří
Bolest – potěšení
Strach – odvaha
Utrpení – nadšení

Podle P. Teilharda de Chardina existuje několik příčin zla. V čem tedy může spočívat příčina hmatatelného zlého?
V nepořádku, v neúspěchu a v osamělosti a úzkosti. Tedy ze subjektivního pocitu, že věci nejsou tak, jak by být měly, tedy je v tom "nepořádek". Neúspěch z nás dělá mimo jiné zatrpklé a někdy i závistivé lidi. A osamělost a úzkost? Ty jsou příčinou nedobrých a nehezkých myšlenek už samy o sobě...

Zlo - Zlo je pojem popisující cokoliv, co je špatné, nevhodné, nemorální či škodlivé. Jedná se o vyjádření absolutní negativity a odporu. Je protikladem dobra a součástí základního protikladu vůbec. V mnoha kulturách jej symbolizuje smrt, zatímco dobro život. Podle některých monoteistických náboženství (například křesťanství a islámu) je centrem zla peklo, jeho vládcem pak Lucifer nebo Satan.