13. 12. 2015

Den osmý

Přiznám se vám, - má nejoblíbenější odpověď na to, kdo a kým je člověk, je ze Starého zákona.
"Člověk je jen vánek pouhý, i kdyby stál pevně. Každý žitím putuje jak přelud. Hluku nadělá, ten vánek pouhý..."
Provaneme se tímto světem jako přeludy, dělající kolem sebe kravál...:-))
O čem je tento náš život?
Jako vánek, jen zašumí a není...
Měli bychom si vážit každé hodiny, každé minuty, každé vteřiny
ve které jsme, žijeme, milujeme
a jsme skuteční, ne přeludem.
Protože se ani nenadějeme, a třeba už nebudem....


Otázky odpočinkové, nedělní:
Víte, že svíce na adventním věnci mají svá jména?
Jak se jmenuje ta dnešní?
A co na to Lucie, čeho si upije?
Víte, jaký starodávný zvyk se s dnešním svátkem Lucie pojil a proč?
A má to něco společného s vánkem?

1 komentář:

Petra Valickova řekl(a)...

Na adventním věnci hořely tiše čtyři svíčky. Bylo slyšet, jak si mezi sebou šeptají.
První svíčka vzdychla a řekla: „Jmenuji se POKOJ. Ráda bych přebývala mezi lidmi, ale jim na mně nezáleží. Moje světlo sice svítí, ale lidé žádný mír nedodržují!“ Její světélko bylo čím dál menší, až docela zhaslo…
Světlo druhé svíčky zakmitalo a svíčka řekla: „Jmenuji se VÍRA, toužím svítit lidem na cestu životem, ale oni mnou pohrdají, jsem prý nemoderní a zbytečná. Lidstvo nechce o Bohu nic vědět, nemá tedy cenu, abych svítila!“ Průvan zavál místností a druhá svíčka zhasla…
Smutně se ke slovu přihlásila třetí svíčka: „Jmenuji se LÁSKA. Toužím být v lidském srdci, ale lidé si mě nevšímají, nechtějí mě. Vidí jenom sami sebe, tvrdí, že volné vztahy jsou lepší, že je třeba si užívat. Už nemám sílu, abych hořela.“ Její světlo se zachvělo a zhaslo… V té chvíli vešlo do místnosti dítě. Podívalo se na svíčky a řeklo: „Proč nesvítíte, kdo vás zhasl?“ A rozplakalo se …
Vtom se ozvala čtvrtá svíčka a zašeptala: „Neboj se! Dokud já svítím, nic není ztraceno! Mé jméno je NADĚJE! S mojí pomocí se dají i ostatní svíčky znovu zapálit.“
Od ní pak dítě znovu zapálilo i všechny ostatní. Plamen NADĚJE by v našem životě neměl nikdy zhasnout. Každý z nás by měl plameny POKOJE, VÍRY, LÁSKY a NADĚJE stále udržovat.

Svíčka, která hořela 13.12.2016, se jmenovala Víra.

Lucie, noci upije, ale dne nepřidá. Má kamarádka je Lucie. Ta něco upíjí pořád.

Předvečer svátku chodívala podle tradice Lucie po domech, hodné děti obdarovávala a zlobivým hrozila. Dokonce se věřilo, že bíle oděná postava chodí s nožem a chce rozpárat břicha dětem, které se o adventu nepostily. Tento den byl také vyhrazen ženám, které nesměly prát ani příst a měly odpočívat.
Spojitost s vánkem si mohu vysvětlit snad jen tak, že pokud by ženy v tento den předly, mohl by jim vánek rozfoukat již hotovou přízi.